• BT Broadband DNS-Server

    https://www.bt.com
  • Primäre DNS: 62.6.40.178
  • Sekundärer DNS: 62.6.40.162
  • Tertiärer DNS: 194.72.9.38
  • Zusätzliches DNS: 194.72.9.34
  • Zusätzliches DNS: 194.72.0.98
  • Zusätzliches DNS: 194.72.0.114
  • Zusätzliches DNS: 194.74.65.68
  • Zusätzliches DNS: 194.74.65.69